Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

Pandemie výrazně urychlila změny na trhu práce, 30 procent pozic zanikne

Pandemie výrazně urychlila změny na trhu práce, 30 procent pozic zanikne

Pandemie spojená s nemocí COVID-19 výrazně urychlila nové trendy na pracovním trhu, které se začaly prosazovat už v předchozích letech. Řada firem se dosud bránila ve větší míře práci z domova, letos ji naopak firmy musely nařizovat a intenzivněji musejí řešit právní mantinely pro tuto změnu. Zrychluje se také proces digitalizace, robotizace a automatizace, tedy nástup Průmyslu 4.0. V příštích deseti letech zanikne zhruba 30 procent pozic, ale stejný počet jich zase vznikne, uvedla vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF Mendelovy univerzity v Brně Martina Rašticová. „Už dnes můžeme sledovat řadu nových pozic, které před pár lety ještě nikdo neznal, nebo vůbec neexistovaly. Jedná se například o specialisty na sociální sítě, další profesí bude učitel chatbotů, tedy komunikační specialista vytvářející jazyk, kterým mluví chatbot, počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci," uvedla Rašticová. Dalšími novými pozicemi podle ní budou analytik velkých dat, dálkový on-line učitel, instagramový influencer, pověřenec GDPR a další. Naopak časem odzvoní účetním, protože jejich práci už dokážou dělat automatizované programy. Na ústupu jsou poštovní doručovatelky, protože klasickou poštu nahradila elektronická a také důchodci už preferují bezhotovostní platební styk. Mizí pokladní, bankovní úředníci, agenti v cestovní kanceláři, asistenti právníka apod. „Naopak nezaniknou profese, ke kterým sice není potřeba velké vzdělání, ale nelze je nijak nahradit. Například úklidové služby, extrémně vyžadované budou v souvislosti se stárnutím společnosti pečovatelské služby. Nezaniknou také kreativní profese," popsala Rašticová. Změny se na trhu práce objevují dlouhodobě. Akceleruje je kromě pandemie i Průmysl 4.0, jehož cílem jevytvoření tzv. inteligentní továrny. Digitalizace, robotizace a automatizace výrobních procesů se pak logicky odrazí také na změnách na trhu práce. „Změny vyvolané Průmyslem 4.0 budou polarizovat trh práce a vytvářet nové nerovnosti," říká vědkyně. Zajímavou novinkou posledních let je portfoliová práce. Tedy jeden člověk či jedna firma pracuje pro více zákazníků. „Jsou účetní, kteří dělají pro více firem a třeba v Brně se velmi rozvíjejí shared service centra. Firmy zjistily, že je pro ně levnější některé činnosti zadat externím firmám a nesnažit se někoho vychovávat pro danou práci. Spoustu věcí lze navíc v současné době dělat přes počítač na dálku," uvedla Rašticová. Nezaměstnanost v Česku se zatím v současnosti dlouhodobě drží na velmi nízkých číslech kolem čtyř procent. Zaměstnanost na příznivé úrovni udržuje stát uměle díky podpůrným programům Antivirus, kurzarbeit, ošetřovnému, podpoře nájemného atd. Aktuální čísla tedy neodráží stav ekonomiky, navíc je dlouhodobá podpora programů na zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce neudržitelná. „Opětovný rozsáhlý podzimní lockdown ohrozí existenci malých a středních podniků a živnostníků, pro mnohé z nich bude tento stav likvidační. Očekáváme propouštění v restauračních a hotelových zařízeních, utrpí také zaměstnanci v turistickém ruchu a v leteckém průmyslu," zmínila socioložka. Pro celkový ekonomický vývoj Česka však může být fatální propad výroby osobních aut, který roztočí spirálu rychlého a dramatického propadu firem na automobilový průmysl napojených. Ekonomické zpomalení s sebou přináší nejen existenční ohrožení firem a lidí, ale zvyšuje sociální problémy a nerovnosti. Ruku v ruce s ekonomickou recesí roste počet vražd a sebevražd, domácího násilí, řada lidí se dostává do dluhových spirál a je vystavena exekucím. Dlouhodobé důsledky tvrdých ekonomických opatření budou ohrožovat zranitelné skupiny, tedy samoživitelky, ženy se zdravotním hendikepem, lidi se základním vzděláním a mladistvé uchazeče o zaměstnání, zaměstnance nad 50 let a osoby bydlící v okrajových částech okresů s omezenou dopravní obslužností. Každá krize je nicméně příležitost. Skvělé věci podle vědkyně nikdy nevznikají v komfortní zóně, tedy i tato doba spojená s nepohodlím, řadou omezení a nepopulárních opatření přestavuje výzvu, jejíž překonání a zvládnutí bude přínosem nejen v oblasti digitalizace, ale také zavedení práce z domova, které nepochybně přežije pandemii.

Prohlížet fotogalerii »

Lékaři ve FN u sv. Anny v Brně provedli unikátní operaci

Lékaři ve FN u sv. Anny v Brně provedli unikátní operaci

Jako první v České republice provedl tým lékařů Kliniky plastické a estetické chirurgie a Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně operaci korneální neurotizace. Jednalo se o pacienta trpícího chronickým neurotrofickým vředem rohovky. Podobná operace byla zatím provedena pouze v zahraničí. Vždy se jedná o pacienty s chronickým defektem rohovky, který byl způsoben poraněním nebo infekcí, a vyústil ve vznik neurotrofického vředu. „Operace byla provedena technikou přímé neurotizace, to je mikrochirurgickým přenosem senzitivních nervů z čela pacienta přímo do lemu oční rohovky bez potřeby použití nervového štěpu,“ uvedl přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. Pacientem byl dvaapadesátiletý muž, kterého lékaři po bezproblémovém pooperačním průběhu a hojení propustili do domácí a ambulantní péče. Nyní se mu daří dobře. „Jednalo se o mikrochirurgickou preparaci supratrochleárního nervu, který probíhá podkožím v čele hlavy. Ten jsme poté přesunuli pod oční víčko a spojivku horního víčka,“ popsal operaci MUDr. Martin Knoz z Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA a LF MU a dodal, že oční chirurg poté provedl tzv. tunelizaci spojivky očního bulbu a sešití nervových vláken do limbu (okraje) rohovky. „Výsledek lze úplně zhodnotit až za šest až dvanáct měsíců po operaci, kdy transponovaný nerv proroste přímo do rohovky a tím i zlepší citlivost rohovky, obranný reflex rohovky a zhojení vředu. Do doby před operací je totiž rohovka zcela necitlivá,“ dodal plastický chirurg Martin Knoz. Dle dostupných studií má metoda vynikající výsledky v následném hojení vzniklých chronických defektů, které pacienta obtěžují zakalením rohovky s omezením vidění a problémy vznikajícími z poruchy citlivosti postiženého oka. Takto operovat lze starší pacienty, dospělé i děti. Vzhledem k úspěchu s první operací budou lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v tomto typu zákroku pokračovat i u dalších vhodných pacientů s problémem periferní nervové regenerace rohovky.

Prohlížet fotogalerii »

KDU-ČSL, ODS a TOP 09 podepsaly memorandum o spolupráci

KDU-ČSL, ODS a TOP 09 podepsaly memorandum o spolupráci

Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová dnes podepsali memorandum o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Hlavním úkolem příští vlády bude podle nich vyvést Českou republiku z krize, kterou způsobila dlouholetá nekompetentnost a neschopnost vlády Andreje Babiše řešit problémy České republiky a nezvládnutí koronavirové krize. Strany jsou dle vlastních slov připravené převzít po volbách odpovědnost za další vývoj ČR. „Vzájemná konstruktivní spolupráce je nyní potřeba více než kdy jindy. Má smysl v rodinách, v práci, v běžném životě a ještě více je zapotřebí při efektivním spravování naší země. A přesně o tu nám nyní jde. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje zodpovědnou politiku s důrazem na klíčové oblasti, což je udržitelný rozvoj i život, a to se současnou zodpovědností vůči budoucím generacím. Chceme se i nadále soustředit na podporu rodičů, otázku výchovy dětí, nebo na péči o seniory, ale také se zajímáme o zdravé životní prostředí. Bez těchto dvou oblastí nás nečeká žádná smysluplná budoucnost, a proto na ně jako lidovci klademe takový důraz. Jsme přesvědčeni, že především díky vzájemné spolupráci získá naše republika potřebnou vizi, kterou postrádá a následně najde i optimální řešení všech problémů,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „V předvečer státního svátku jsme podpisem Memoranda o spolupráci deklarovali společnou vůli ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovat společně v nadcházejících parlamentních volbách. Spojili jsme se, abychom občanům nabídli naději, že naši zemi přestane ovládat populismus, lži a prázdné sliby. Máme odvahu a zkušenosti dělat věci, které považujeme za správné pro naši zemi. Odvaha dělat správné věci je přesně to, co Česká republika v tuto chvíli potřebuje a co očekávají i její obyvatelé. Chceme společně pracovat pro Českou republiku a její občany. Chceme vyhrát nadcházející parlamentní volby a změnit naši zemi k lepšímu. Vytváříme koalici naděje pro ty, kteří si přejí změnu,“ říká předseda ODS Petr Fiala. „Tomáš Garrique Masaryk hovořil o tom, že má-li naše demokracie nedostatky, musíme překonávat je a nikoliv demokracii. Tomu, kdo sleduje politické dění posledních let, se mohou zdát nedostatky nepřekonatelné. My si to nemyslíme. Společným podpisem memoranda dáváme jasně najevo, že TOP 09, ODS a KDU-ČSL chtějí vyhrát volby a vytvořit zodpovědnou vládu. Vládu, která po volbách místo osobních ambicí upřednostní budoucnost celého Česka,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a dodává: „Nečekají nás jednoduché časy. Amatérismus ve Strakově akademii si už nemůžeme dovolit ani na okamžik. Naše země si zaslouží naději. Naději, že z krize ekonomické, zdravotní i společenské vyjde se vztyčenou hlavou. Jsem přesvědčena, že tohoto cíle je schopna dosáhnout jedině silná liberálně-konzervativní koalice.“

Prohlížet fotogalerii »

MZV láká talentované Čechy do služeb unijních institucí

MZV láká talentované Čechy do služeb unijních institucí

Česká republika má v současnosti v institucích EU méně pracovníků, než by podle počtu obyvatel mít měla. Ministerstvo zahraničních věcí se proto rozhodlo rozšiřovat povědomí o pracovních příležitostech v institucích Evropské unie. Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády startuje kampaň, jejímž cílem je zatraktivnit nabízené možnosti zaměstnání zejména pro nadějné Čechy z řad absolventů. „V Česku je bohužel rozšířen názor, že EU a Brusel jsou pouze pro právníky, nebo absolventy humanitních studií. Opak je pravdou. Možnost zaměstnání je i pro odborníky z oblasti ICT, biochemiky, farmaceuty, environmentalisty... Zkrátka rozmanité profese, nikoliv jen pro absolventy sociálních studií, politology, či právníky,“ vysvětluje ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Česká republika je v současnosti v institucích EU nedostatečně zastoupena. S ohledem na počet obyvatel by ČR měla v institucích EU mít 2,1 % zaměstnanců. Česko však podává do Unie pouhé 1 % přihlášek. Celkově pracuje v EU institucích okolo 1000 Čechů: 550 v Evropské komisi, 190 v Evropském parlamentu, 90 v Generálním sekretariátu Evropské rady.50 Čechů pak pracuje v Evropské službě vnější akce, 33 v Evropském účetním dvoře, ve Výboru regionů 16 a v Evropském hospodářském a sociálním výboru pak 15 krajanů. „Situace je ještě horší v oblasti manažerských pozic. V současnosti ČR nemá žádného generálního ředitele, žádného managing director a jen jednu ředitelku. Zato má Česko dva evropské velvyslance. Lucii Samcovou, která EU reprezentuje na Islandu, a Tomáše Szunyoga, jenž působí v Kosovu,“ říká zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů v institucích Jana Hybášková. I z důvodu chystaného předsednictví ČR v Evropské radě v roce 2022 je posílení Čechů v unijních institucích pro MZV prioritou. Proto organizuje také řadu bezplatných školení pro všechny typy testování přijímací agentury EU (EPSO) či aktivity „mladých velvyslanců EU“ Careers Ambassadors, v rámci které vysokoškolští studenti rozšiřují povědomí o možnostech zaměstnání v unijních institucích na svých alma mater. Zintenzivnila se také příprava kandidátů ke vstupu do Evropské služby vnější akce (ESVA) atd. To vše v souladu s vládní Strategií podpory Čechů v institucích. „V rámci další motivace jsme natočili s našimi partnery video, které má absolventům ukázat, že po škole nemusí lovit práci jen v českém rybníčku, ale naopak se mohou pustit do dobrodružství v Bruselu, kde je čeká nejen zajímavé ohodnocení, ale i řada mezinárodních kontaktů a nezanedbatelná praxe. Sám mám s prací v EU zkušenosti a mohu tento profesní krok jen doporučit,“ dodal šéf české diplomacie, který několik let pracoval v Bruselu.

Prohlížet fotogalerii »

Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky

Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky

Junák – český skaut znovu spojuje síly s organizací Elpida, která dlouhodobě provozuje celostátní bezplatnou Linku seniorů 800 200 007. Pracovníci Linky budou telefonicky přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky „Stejně jako na jaře je i nyní zásadní, aby lidé z ohrožených skupin omezili návštěvu míst s vysokým rizikem nákazy. Tento apel však v současnosti nezaznívá příliš silně. Proto přichází skautský vzkaz: zůstaňte v bezpečí a využijte pomoci skautů a skautek,“ říká starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický. Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. V čase koronavirové epidemie posílila významně svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky. „Každý den teď volá řada seniorů, kteří se cítí být onemocněním COVID-19 ohrožení a chtějí se vyhnout místům s vyšší koncentrací lidí. Potřebují například doručit nákup či léky,” vysvětluje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. Pracovníci Linky mohou díky speciální webové aplikaci spojit volajícího se skautským dobrovolníkem v jeho okolí. Dobrovolníci pak pomáhají s nákupem základních potravin a dalších základních potřeb, vyzvedáváním léků v lékárně nebo třeba s platbou složenek. „Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,” dodává Bohatá. Do jarní fáze projektu Skautská pomoc se zaregistrovalo přes sedm stovek skautů a skautek. Systém Skautské pomoci (www.skautskapomoc.cz) má celorepublikovou působnost a je postavený na propojování konkrétní poptávky seniora v konkrétním místě, kterou přijmou pracovníci Linky seniorů, a dospělých skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Ti se sami hlásí na jednotlivé úkoly a zavazují se k jejich splnění. Pomoc může být i pravidelná a dlouhodobá. Do systému se mohou registrovat pouze dospělí členové a členky Junáka – českého skauta ve věku 18 až 60 let. Při registraci mmj. se zavazují, že budou v maximální míře dodržovat pravidla bezpečné pomoci. Výhodou Linky seniorů a Skautské pomoci je, že senioři mohou vyřídit vše po telefonu, nemusí umět pracovat s internetem a mít k němu přístup. Co Linka seniorům nabízí? „Dokážeme sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,” uvádí Bohatá. Bližší informace najdete na webu www.elpida.cz a www.skautskapomoc.cz Kontakty: Linka seniorů tel.: 800 200 007 – každý den od 8 do 20h – www.linkasenioru.cz

Prohlížet fotogalerii »

Blikající nanokrystaly mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

Blikající nanokrystaly mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

Neobvyklé chování velmi malých krystalů oxidu titaničitého může pomoci při výrobě metanu a dalších paliv. Dokázal to vědecký tým Teddyho Asefy z americké Rutger University. Netypické chování nanočástic, které vědci popisují jako dlouho trvající „blikání“, objevila a poprvé analyzovala Eliška Materna Mikmeková z brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR, která s americkým týmem spolupracuje. Oxid titaničitý (TiO₂) patří k nejpoužívanějším materiálům. Do opalovacích krémů, barev, kosmetiky nebo laků se ho ročně vyrobí více než 10 milionů metrických tun. Na rozdíl od komerčně vyráběných krystalů ale tým Teddyho Asefy vyvinul extrémně malé krystaly TiO₂, které dokáží po ozáření elektronovým či světelným svazkem dlouhou dobu zachytit náboj neboli podobně jako světlušky „blikat“. Tuto unikátní vlastnost objevila a ve vůbec první studii na toto téma analyzovala Eliška Materna Mikmeková z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Studie byla nedávno publikována v časopisech Angewandte Chemie a Chemical and Engineering News. „Proces ještě není dokonale objasněn,“ říká Eliška Materna Mikmeková, která v Ústavu přístrojové techniky AV ČR vede výzkumný tým Mikroskopie a spektroskopie povrchů. „Abychom byli schopni plně využít obrovský potenciál těchto exotických nanokrystalů, musíme jejich chování co nejpodrobněji prozkoumat a pochopit, výzkum proto stále pokračuje,“ dodává vědkyně. Levná výroba paliv Vědci věří, že tyto „exotické“ krystaly by mohly být užitečné hlavně v aplikacích, které budou šetřit prostředí. Jedna z variant jako velice účinný fotokatalyzátor, tedy materiál, který urychluje fotolýzu, což je přirozený rozklad některých látek působením světla. Může tak efektivně a levně vytvářet paliva, například ze skleníkových plynů oxidu uhličitého. Užitečnost „blikajících“ krystalů, které jsou vystaveny paprsku elektronů, by v budoucnu mohla být především pro čištění prostředí, senzory, elektronická zařízení nebo solární články. Kontakt: Eliška Materna Mikmeková E-mail: eliska@isibrno.cz, tel.: +420 541 514 450, +420 721 109 254

Prohlížet fotogalerii »

Netopýři z Býčí skály: za posledních 40 let jich na zimovišti výrazně přibylo

Netopýři z Býčí skály: za posledních 40 let jich na zimovišti výrazně přibylo

Početnost dvou druhů netopýrů, netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolopus hipposideros), kteří zimují v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu, se od roku 1977 výrazně zvýšila. Vyplývá to z celoživotního průzkumu vloni zemřelého zoologa Jana Zimy. Jeho data nyní v prestižním odborném časopise Frontiers in Zoology zveřejnili vědci Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Nárůst početnosti souvisí především se zákazem používání DDT a také s důslednou ochranou netopýrů na zimovištích. Býčí skála, která se nachází v Moravském krasu, je veřejnosti známá především jako místo pravěkých rituálních obětí a nálezu slavné bronzové sošky býčka. Nicméně jeskynní systém, který měří 15 km a je druhý největší v České republice, plní i jinou roli. Každý rok na podzim se do jeho útrob začnou stahovat netopýři ze širokého okolí. Jeskyni k zimování, tzv. hibernaci, využívá více než polovina všech druhů netopýrů, které se v České republice vyskytují (celkem 16 z 27 druhů). Celoživotní výzkum Jana Zimy (1952-2019) na Býčí skále přinesl překvapivé výsledky. Od konce osmdesátých let přibývá o 10 % netopýrů velkých a od konce devadesátých let o 13 % vrápenců malých. Početnost netopýrů ovlivňují změny počasí, potvrdili vědci Ústavu biologie obratlovců AV ČR, kteří spolupracovali také s Vlastislavem Káňou z Muzea Blanenska. Středoevropský unikát „Zjistili jsme, že toto zimoviště více využívají vrápenci v letech, kdy je zima tuhá, tedy kdy je víc mrazivých dnů, hodně sněhu a dlouhá zima. U netopýrů velkých jsme překvapivě žádný vliv počasí nezjistili,“ říká Natália Martínková, která po smrti Jana Zimy jeho data analyzovala a zveřejnila. Za rozdíly může podle vědců jiná strategie při zimování. „Netopýr velký zimuje spíš v chladnějších chodbách, ve shlucích, kde se zhruba pět až deset, ale někdy až více než sto zvířat navzájem dotýká. Zvířata tím především zamezují vypařování vody. Více než stokusové shluky netopýrů velkých na Býčí skále jsou středoevropským unikátem. Pro vrápence je pak podstatné najít si opravdu dobré zimoviště v případě, že je zima dlouhá a mrazivá. Vrápenci zimují odděleně, a tak dávají přednost teplejším a termostabilním místům hlouběji v jeskyni,“ dodává Vlastislav Káňa. Syndrom bílého nosu Vědce rovněž zajímalo, jak se netopýři vypořádávají se zvyšující se početností a zda se toto zvyšování nějak promítá do jejich chování během hibernace. Oproti tisícihlavým shlukům zimujících netopýrů v Severní Americe totiž obecně netopýři v Eurasii tvoří spíše menší shluky o několika jedincích. Předpokládá se, že to souvisí s omezením šíření patogenní plísně Pseudogymnoascus destructans, která způsobuje onemocnění syndrom bílého nosu. „Potvrdilo se, že pokud to jde, zvířata se výraznějšímu shlukování vyhýbají. Nicméně v letech, kdy na Býčí skále zimuje několik tisíc zvířat, nejsou výjimkou ani větší skupiny, především v chodbě, která se nazývá Obří hrnce,“ vysvětluje Natália Martínková. A čím si vědci vysvětlují nárůst početnosti? „Hlavním důvodem, proč se nám početnosti netopýrů zvyšují, a to na celoevropské úrovni, je především zákaz používání DDT a také důsledná ochrana netopýrů na zimovištích,“ objasňuje Vlastislav Káňa. Víc netopýrů = méně hmyzu Netopýři hrají významnou roli při bioregulaci hmyzu, kterým se živí. Jejich zvyšující se početnost je dobrou zprávou pro zemědělce, lesníky ale i turisty, protože víc netopýrů znamená větší ochranu plodiny i lidského zdraví a pohodlí. Zimní spánek, ke kterému se zde netopýři ukládají, se odborně nazývá hibernace. Jedná se o proces, během něhož je netopýr schopný snížit své energetické nároky. Není pro něj tedy nutné lovit hmyz, kterého je v okolí v zimních měsících poskrovnu. Mikroklima jeskyně Býčí skála netopýrům zajišťuje vhodné podmínky v průběhu celé zimy. Více o netopýrech s bílý nosem: https://www.youtube.com/watch?v=zcMt3Li7Myg

Prohlížet fotogalerii »

Invaze pokračují: do roku 2050 bude nepůvodních druhů o celou třetinu více

Invaze pokračují: do roku 2050 bude nepůvodních druhů o celou třetinu více

Průhonice, 1. října 2020 – Do roku 2050 se zvýší počet nepůvodních druhů ve světě o 36 %. V Evropě je trend ještě výraznější, do poloviny tohoto století zdomácní 2500 nových nepůvodních druhů, což představuje relativní nárůst o 64 % oproti roku 2005. Počet invazních druhů by bylo možné snížit přísnějšími předpisy o biologické bezpečnosti. K těmto závěrům došla studie uskutečněná mezinárodním vědeckým týmem, na které se podíleli také vědci Botanického ústavu AV ČR Petr Pyšek a Jan Pergl. Nepůvodními druhy se rozumí rostliny, zvířata a mikroorganismy neúmyslně nebo úmyslně zavlečené lidmi do oblastí, ve kterých se přirozeně nevyskytují. Některé z nich se v nových územích úspěšně začlení do místních společenstev. Do roku 2005 bylo takto zdomácnělých druhů zjištěno více než 35 000. Mnohé z nich se pak nekontrolovaně šíří, přičemž mají škodlivý vliv na životní prostředí, ekonomiku i lidské zdraví; ty jsou označovány jako invazní. Petr Pyšek a Jan Pergl z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu jsou součástí mezinárodního vědeckého týmu pod vedením Hanno Seebense z německého Centra Senckenberg pro výzkum biodiverzity a klimatu (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung). Vědci vyvinuli matematický model, jenž poprvé vypočítává, kolik dalších nepůvodních druhů můžeme očekávat do roku 2050. Model představili ve studii právě publikované ve vědeckém časopise Global Change Biology. Naše výsledky jasně ukazují, že počet nepůvodních druhů bude nadále narůstat. Celosvětově se do roku 2050 zvýší počty nepůvodních rostlinných a živočišných druhů o 36 % oproti roku 2005,“ uvedl Hanno Seebens, vedoucí autor výzkumu.Studie zjistila velké rozdíly mezi jednotlivými regiony. Největší nárůst se očekává v Evropě, kde by se měl počet nepůvodních druhů do poloviny století zvýšit o 64 %. Dalšími místy s velkými přírůstky budou oblasti mírného pásma v Asii, Severní Americe a Jižní Americe. Nejmenší relativní nárůst se očekává v Austrálii. V Evropě také budeme pozorovat největší nárůst v absolutních číslech, podle předpovědi se jich objeví až 2500. „Navýšení půjde nejspíše na vrub nenápadným příchozím, jako jsou hmyz, měkkýši a korýši. Nových invazních druhů savců, jako je třeba u nás již usazený mýval, bude naproti tomu jen pár,“ uvádí k tomu Petr Pyšek, jeden z českých spoluautorů, a dodává: „Očekává se, že se po celém světě bude zvyšovat zejména počet nepůvodních druhů hmyzu a dalších členovců, jako jsou pavoukovci a korýši – například pro oblasti Asie s mírným klimatem téměř o 120 %.“ Předpokládané nárůsty jsou zčásti důsledkem zrychlení invazí, které pozorujeme přinejmenším u některých skupin živočichů. Ve srovnání s obdobím mezi lety 1960 a 2005 se v následujícím půl století zrychlí zejména šíření nepůvodních druhů pavoukovců a ptáků. V Evropě podle očekávání zrychlí přírůstek nepůvodních druhů ve všech rostlinných i živočišných třídách s výjimkou savců. Vzhledem k tomu, že v následujících desetiletích poroste globální obchod a přeprava, není v dohledu zastavení ani zpomalení trendu šíření nepůvodních druhů, včetně invazních – mnohé druhy se tak budou i nadále jako černí pasažéři dostávat do nových území. „Předejít příchodu nových druhů se nám nikdy zcela nepodaří, protože by to znamenalo významné omezení mezinárodního obchodu. Přísnější předpisy a jejich důsledné prosazování by ale mohly do značné míry zpomalit příliv nových druhů. Takový přístup se už na některých místech světa osvědčil. Evropské předpisy jsou stále poměrně laxní, existuje zde tedy prostor pro nová opatření, která mohou omezit invazi nových nepůvodních druhů,“ uzavřel Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR, který se na výzkumu také podílel. Citace Seebens H., Bacher S., Blackburn T. M., Capinha C., Dawson W., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P.E., Kleunen M., Kühn I., Jeschke J. M., Lenzner B., Liebhold A. M., Pattison Z., Pergl J., Pyšek P., Winter M., Essl F. (2020) Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050. Global Change Biology, doi: 10.1111/gcb.15333

Prohlížet fotogalerii »

«  předchozí... 1 2 3 4 5 


Počasí
Brno

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics