Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

Hasiči a záchranáři ze Zlínska mají díky IROP nové zázemí a techniku

Hasiči a záchranáři ze Zlínska mají díky IROP nové zázemí a techniku

Členové Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje stráví den hasičů připadající na 4. května v moderní nové stanici. Na modernizaci se výrazně podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, který tamním složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) poskytl téměř 117 milionů korun. V současnosti má IROP pro složky IZS připraveny více než 4 miliardy z nástroje REACT a dalších 9 miliard se předpokládá na období 2021-2027. Až do loňska měla jednotka zázemí ve staré budově z roku 1961. „Za tři a půl roku vedle původní budovy vyrostla přístavba, která splňuje aktuální požadavky. Přes 107 milionů korun na její stavbu přispěly evropské fondy prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj,“ říká náměstek Sekce národních a evropských programů Zdeněk Semorád. „Prostory byly pro současné potřeby nevyhovující. Také skladové a dílenské prostory byly zcela nedostatečné, chyběly i prostory pro garážování techniky,“ shrnuje ještě nedávnou realitu Kateřina Spiegl, koordinátorka HZS Zlínského kraje. Na facebookové stránce zlínských hasičů se můžete podívat na časosběrné video dokumentující růst nové stanice. Hasiči ve Zlíně získali k dispozici moderní místnosti pro nepřetržitou denní i noční pohotovost, novou kuchyni s jídelnou nebo šatny a sociální zařízení. Modernizační projekt zahrnoval i vybudování technologických místností nezbytných pro vyhlašování poplachu a chod stanice, včetně výměny vzduchu a zásobování energiemi. Součástí přístavby jsou i sklady potřebného materiálu, včetně ochranných pracovních a dezinfekčních prostředků. Ani technika už nestojí venku na mrazech, v dešti či horku, ale chrání ji vnitřní garáže, což znamená nemalou úsporu nákladů na servis a údržbu. Kromě hasičů si polepšili i záchranáři Také Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje využila možnosti, jak zvýšit kvalitu záchranných prací a připravit se na zvládání mimořádných událostí s podporou zdrojů z IROP. S příspěvkem 17,5 milionů korun vyrostla nástavba vzdělávacího a výcvikového střediska, jeho vybavení stálo dalších sedm milionů korun. Za dalších 52 milionů korun pořídila záchranná služba nová sanitní vozidla, techniku a přístroje. Zlínští záchranáři díky rozšíření prostor vzdělávacího střediska můžou vyškolit více lidí. „Původní prostory umožnily proškolit maximálně čtyřicet osob, realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity až na osmdesát osob,“ říká Martin Prusenovský z Krajského úřadu Zlínského kraje. Za rok nyní zvládnout proškolit až 3600 lidí. Mimo jiné zde vybudovali samostatné pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér, který umožňuje monitorovat celý proces výcviku i jeho okamžité vyhodnocení. Resuscitační trenažér SimMan 3G je častým zdrojem rozruchu. „Svými aktivními výstupy ‒ pláč, kašel, smích, hlasové projevy nespokojenosti ‒ dokázal vystrašit nejednoho účastníka školení,“ popisuje Martin Prusenovský. Kromě modelu člověka dostala vzdělávací zařízení nejen ve Zlíně, ale i v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí trenažéry simulující reálné podmínky lidského těla a konkrétních zdravotních komplikací jak u dospělých, tak i dětí a novorozenců. Dotace na techniku umožnila pořídit terénní sanitní vozidla, přístroje pro nepřímou srdeční masáž či umělou plicní ventilaci či klimatizační jednotky. Projekty je připravily na covid-19 I když všechny zmiňované projekty na Zlínsku odstartovaly ještě před koronavirovou pandemií, výrazně přispěly k jejímu zvládnutí. „Oddělením prostor pro výjezdovou směnu a pro ostatní příslušníky a zaměstnance se značně eliminovalo riziko přenosu nemoci a výrazně pomohlo k zachování akceschopnosti jednotky,“ říká Kateřina Spiegl za hasiče. Ti například pomáhali kraji rozvážet ochranné a dezinfekční prostředky pro obce, potravinové banky, krajskou hygienu i další organizace, nebo pomáhali při testování obyvatel. Také záchranářům umožnila nová velká výuková místnost splnit předepsané rozestupy v nezbytné výuce i bezpečné provádění praktických nácviků. „Stejně jako ve školství jsme začali více využívat pro výuku IT technologie,“ dodává Martin Prusenovský. Přes 13 miliard IROP investuje do IZS v následujících letech Ke konci dubna podpořil IROP celkem 510 projektů za téměř pět miliard korun zaměřených na podporu integrovaného záchranného systému, z toho je již 439 projektů za 4,3 miliardy korun dokončených. Největší podíl finančních prostředků ze složek IZS získali profesionální a dobrovolní hasiči, a to 80 %. V současnosti mohou složky IZS žádat o podporu z nově vyhlášených výzev IROP, které jsou financovány z nástroje REACT-EU, určených ke snížení dopadů pandemie covid-19. Na IZS byly vyčleněny přes 4 miliardy korun, které poputují na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, modernizaci stanic a vzdělávacích a výcvikových středisek složek IZS nebo pořízení informačních technologií IZS. Na programové období IROP 2021-2027 se pro hasiče, policisty a záchranáře předpokládá částka kolem 9,4 miliardy korun. Finanční prostředky budou určeny k posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. Podpora bude určena např. na materiálně-technické vybavení složek IZS, výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek, modernizaci jednotného systému varování obyvatelstva, výstavbu a modernizaci strategicky významných ICT systémů základních složek IZS. Program IROP 2021-2027 se nyní projednává v Bruselu, konkrétní parametry podpory a harmonogram výzev budou známy na podzim 2021. Zdroj MMR

Prohlížet fotogalerii »

Česká televize uvede premiéru filmu o Woody Vašulkovi

Česká televize uvede premiéru filmu o Woody Vašulkovi

Osobnost brněnského rodáka, který založil světový videoart, Woodyho Vašulky, představuje koprodukční film Efekt Vašulka. Vznikl ve spolupráci islandských a českých tvůrců. ČT art ho uvede ve čtvrtek 3. 12. 2020 ve 22:05. Režie Hrafnhildur Gunnarsdóttir. Absolvent FAMU Bohuslav Woody Vašulka psal se svojí islandskou ženou Steinou od konce 60. let světové dějiny videoartu. Když loni ve svých 82 letech zemřel, jeho význam zdůraznily nekrology světových médií v čele s New York Times. V Česku je však širšímu publiku prakticky neznámý. Uvedení islandsko-českého koprodukčního filmu je příležitostí k tomu, aby diváci objevili prarodiče generace YouTube, jak bývají Vašulkovi někdy označováni. Ve filmu se oba umělečtí a životní partneři s humorem a vyrovnaností obracejí za svým životem, potýkají se s financemi a s tím, jak své analogové archivy zachovat pro budoucnost. Teprve v posledních letech je znovu objevují sběratelé umění a největší světová muzea. Jejich příběh ukazuje proměnu umění a společnosti s nástupem videa od 60. let do současnosti. Manželé se poznali v 60. letech v komunistickém Československu, kde brněnský rodák Bohuslav Vašulka studoval filmovou režii a Islanďanka Steina hru na housle. Ve filmu jsou i ukázky Vašulkových školních filmů, na některých z nich spolupracoval se známým jazzmanem Jiřím Stivínem. Ten byl totiž ve stejné době na FAMU studentem kamery. Vašulka byl podle pamětníků velkým znalcem jazzu a Stivína prý paradoxně povzbuzoval k tomu, aby se začal vážněji věnovat hudbě. Vašulka sice většinu svého profesního života žil v zahraničí, spolupracoval a přátelil se s osobnostmi, jako byl skladatel Philip Glass, zpěvačka Laurie Anderson či výtvarník Andy Warhol, s českou kulturou však udržoval zejména po roce 1989 trvalé kontakty. V 90. letech příležitostně přednášel na pražské FAMU i brněnské VUT. Jeho mnohotvárnému a rozsáhlému dílu se dostalo řady ocenění. Brněnský Dům umění otevřel před několika lety Vasulka Kitchen Brno, která se stará o odkaz manželů Vašulkových a mapuje tvorbu jejich pokračovatelů. Film Efekt Vašulka získal cenu za nejlepší islandský dokument loňského roku a mezinárodní premiéru měl na MFDF Ji.hlava. Uvedlo jej mnoho dalších festivalů včetně slavných MFF Rotterdam nebo NYC DOC. V současnosti jej také promítá newyorská MoMA. V České republice do koprodukce vstoupila Produkce Radima Procházky a Česká televize prostřednictvím Tvůrčí producentské skupiny Dušana Mulíčka z brněnského studia. Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie, Domu umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií. Zdroj : Česká televize

Prohlížet fotogalerii »

Publikace „Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí“

Publikace „Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí“

Kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání. Kniha je rozdělena do kapitol podle životních událostí. Vedle základního textu autorka zpracovala hesla podávající údaje o nejdůležitějších osobách, které Komenského ovlivnily, a míst zmíněných při výkladu života a díla Komenského. Dále předkládá vysvětlení vybraných pojmů a historických událostí, stejně jako aktualizovanou genealogickou tabulku Jana Amose Komenského, která tvoří samostatnou přílohu. V knize čtenáři rovněž naleznou jednak ukázky z korespondence Komenského s tehdejšími vzdělanci, s mecenáši a přáteli, a jednak z děl Komenského, jako jsou: Cesta světla (Via lucis); Unum necessarium (Jedno potřebné); Analytická didaktika (samostatně nevydaná), Didactica magna (Velká didaktika) a Obecná porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica). Pro čtenáře vytipovala nejdůležitější Komenského pedagogické, filozofické a teologické práce a zpracovala k nim anotace. Autorka knihy se zabývá i tím, jak společnost vnímala odkaz Komenského v 18., 19. a 20. století. Až společnost 19. a 20. století objevila zásadní přínos českého geniálního myslitele evropské a světové vzdělanosti pro naši lepší budoucnost. Publikace obsahuje obrazový materiál doplňující jednotlivé kapitoly a přílohy. Vydání této knihy je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského. Vznikla ve spolupráci s UNESCO za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdroj : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Prohlížet fotogalerii »

Most Vysočina na D1 bude v plném provozu, modernizace u Velkého Meziříčí v neděli končí

Most Vysočina na D1 bude v plném provozu, modernizace u Velkého Meziříčí v neděli končí

Nejvyšší most na brněnské D1 prošel generální opravou a bude znovu v provozu. Celkem 425 metrů dlouhý a 70 metrů vysoký most Vysočina u Velkého Meziříčí je v obou jízdních pruzích rozšířen na 12,5 metru, proběhla sanace spodní stavby mostu a protikorozní úprava povrchů. Modernizace úseku č. 19 na brněnské D1 tak v neděli 29. listopadu skončí.Dálniční most Vysočina ve Velkém Meziříčí je hlavním objektem modernizace úseku 19 dálnice D1. Jedná se o trámový most o 4 polích, nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový nosník s ortotropní mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. Modernizace na celkem 5,9 kilometrů dlouhém úseku u Velkého Meziříčí stála 1,58 miliardy korun a je spolufinancována z evropských fondů. „V letošním roce bylo na dálnici D1 rekordních 7 uzavírek mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Dohromady tak máme už znovu postaveno za provozu přes 110 kilometrů D1 z celkových 160 kilometrů a v příštím roce nás čeká dodělat necelých 50 kilometrů. Všechna omezení zmizí v říjnu příštího roku. Všem řidičům patří dík za obrovskou trpělivost při všech omezeních,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. Na rok 2021 zbývá na brněnské dálnici dokončit 5 posledních úseků z celkem 20. Hned na jaře bude hotovo 8 kilometrů na zbývající části úseku 12 u Humpolce, kde budou zhruba měsíc probíhat dokončovací práce ve středním dělícím pásu, a to bez větších omezení pro řidiče. Fakticky tak budou v příštím roce probíhat práce na 4 úsecích v délce zhruba 41 kilometrů. Celá modernizace bude dokončena v říjnu 2021. Zdroj : MD ČR

Prohlížet fotogalerii »

Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu

Firmy mohou začít žádat o dotace na projekty ke snížení energetické náročnosti provozu

Pro malé, střední i velké podniky je připravena 1 miliarda korun Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spustila v úterý 24. listopadu 2020 příjem žádostí o dotace v jedné z posledních výzev programu podpory „Úspory energie“. O dotace na podporu snížení energetické náročnosti provozu mohou žádat malé, střední i velké podniky. Celkem je pro ně připravena 1 miliarda korun. Výzvu vyhlásilo 24. listopadu 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 30. dubna 2021. Výzva podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. „Program Úspory energie je vhodný pro všechny podniky, které chtějí vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, modernizovat či rekonstruovat rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálech. Je příhodný také pro ty, kdo plánují využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Žadatelé tuto podporu často využívají také na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku nebo modernizaci soustav osvětlení budov a areálů“. Žadatelé mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. V této výzvě je to minimálně půl milionu a maximálně 200 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/vyhlasena-vyzva-vi-programu-podpory-uspory-energie/. Program Úspory energie patří k programům, o které je v OP PIK ze strany žadatelů největší zájem. Podpořil dosud 2 363 projektů za téměř 11 miliard korun. Proplaceno v něm bylo už téměř 5 miliard korun. Společnost Marlenka International, výrobce známých medových dortů z Frýdku-Místku, například použila podporu v tomto programu na výstavbu fotovoltaické elektrárny pro vlastní výrobní areál. Další dotace využila na snížení energetické náročnosti jeho provozu. Celkově tak uspoří přes půl milionu korun ročně. Družstvo Galvanotechna, které poskytuje služby v oboru povrchových úprav kovů, zase tuto dotační podporu využilo ke snížení energetické náročnosti a emisí CO2 u své výrobní budovy ve Vratislavicích. V rámci projektu zde instalovalo vzduchotechniku a ventilaci se zpětným získáním tepla do dvou podlaží čtyřpatrové budovy, opravilo a zateplilo střechu objektu a instalovalo fotovoltaické panely pro využívání vyrobené energie v objektu. API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. Autor : API Zdroj : MPO

Prohlížet fotogalerii »

Město podpoří sbírku Andělský strom. Ta pomáhá dětem vězňů

Město podpoří sbírku Andělský strom. Ta pomáhá dětem vězňů

Již podesáté bude v letošním roce vyhlášena sbírka Andělský strom. Ta má za cíl pomoci dětem, jejichž rodiče se nacházejí ve výkonu trestu. Magistrát města Brna se do projektu také zapojí, pomůže s jeho propagací a vytvoří kontaktní místo pro odevzdání dárků. „Období Vánoc je pro děti, které mají rodiče ve vězení, obzvlášť těžké. Osoba, která o ně pečuje, často nemá dostatek peněz na chod rodiny a k tomu na vánoční dárky. Oceňuji snahu projektu Andělský strom, který těmto rodinám pomáhá. Nejde jen o sbírku, díky níž dostanou děti dárek, ale také o aktivizaci jejich rodičů, kteří se do projektu aktivně zapojí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Jak projekt Andělský strom funguje? Díky spolupráci s věznicemi se do něj hlásí odsouzení ze sociálně slabých rodin, kteří se aktivně zajímají o své děti. Odsouzený zašle přihlášku spolu s osobním dopisem pro své dítě. Následně je kontaktována rodina, ve které dítě žije, a zjišťují se aktuální potřeby dětí. Poté se hledají dárci, kteří dárek koupí nebo pošlou peníze do veřejné sbírky. „Dárek je vždy nová věc, často je to hlavní nebo jediný dárek, který děti o Vánocích dostanou. Drahé věci neposíláme, cena jednoho dárku je přibližně 500 Kč. Jde nám především o ujištění dítěte, že odsouzený rodič na něj myslí, i když s ním teď nemůže být,“ dodala Žaneta Dvořáčková, vedoucí projektů pro rodiny a děti, které organizuje Mezinárodní vězeňské společenství. Tato společnost stojí i za Andělským stromem. Magistrát města Brna se letos zapojí tím, že na pracovišti Odboru zdraví na Dominikánském náměstí 3 vytvoří kontaktní místo, kam mohou lidé přinést zakoupený dárek. Zájemci jej vzhledem k preventivním epidemickým opatřením mohou odevzdat na vrátnici, kde si jej následně vyzvednou zaměstnanci Odboru zdraví. Ti jej předají koordinátorům projektu. Sbírka potrvá do 18. prosince. Nejčastěji si rodiče pro své děti přejí panenky, figurky komiksových hrdinů, auta na dálkové ovládání, školní pomůcky, batohy, sluchátka, stavebnice, kosmetiku, hry apod. Přispět se dá i na sbírkový účet 2501472785/2010. Více informací najdete na stránkách www.andelskystrom.cz nebo https://www.facebook.com/andelskystrom. Kontaktní osobou OZ MMB pro tuto sbírku je Mgr. Monika Horáková (tel: 542172434, e-mail horakova.monika@brno.cz). Zdroj : město Brno

Prohlížet fotogalerii »

Lidé si prohlédnou sochy i z pohodlí domova. Vznikl nový web Sochařské Brno

Lidé si prohlédnou sochy i z pohodlí domova. Vznikl nový web Sochařské Brno

Sochy, památníky, pamětní desky, reliéfy a další objekty drobné architektury jsou v Brně hojně zastoupeny. Pro jejich přehlednost byl nyní spuštěn web www.socharske.brno.cz , který umožní lidem orientaci v těchto objektech či v sochařských soutěžích a projektech pořádaných městem. Zmapovat historické i moderní sochy a další objekty drobné architektury si dali za cíl pracovníci Odboru kultury a oddělení GIS Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna, kteří stojí za novými webovými stránkami Sochařské Brno (www.socharske.brno.cz ). Název je inspirován stejnojmennou knihou Sochařské Brno 1989–2019, kterou loni vydala Masarykova univerzita. „Aktuálně eviduje GISová mapa na webu okolo 700 objektů zhruba od 18. století až po současnost, kde jsou zahrnuty i realizace v rámci projektu Sochy pro Brno. Pokud by lidé náhodou narazili na objekt, který není v mapě zahrnut, ať se neváhají ozvat a pracovníci Odboru kultury jej do registru zařadí,“ vyzval radní pro oblast kultury Marek Fišer. V mapě je možné objekty filtrovat podle typu, městských částí či autora. Lze najít i určitou oblast památkové rezervace, památkově chráněnou sochu nebo si některá díla prohlédnout ve 3D. Web nabízí také informace pro umělce. „Dozvědí se o sochařských soutěžích a jak se do nich přihlásit, najdou zde zadávací podmínky či složení hodnoticí komise. Je to tedy další krok nejen k přehlednosti, ale také k transparentnosti celého procesu,“ upozornil Marek Fišer. Sochařské realizace vznikají v Brně také v rámci projektu Sochy pro Brno. Podnět k jejich vytvoření dává odborná veřejnost, instituce nebo politická reprezentace s cílem připomenout význačné osobnosti, dějinné události a významná výročí. Do budoucna jsou schváleny tyto realizace: bl. Marie Restituta Kafková, park Marie Restituty v Husovicích Gregor Johann Mendel, Mendlovo náměstí Eliška Rejčka, Mendlovo náměstí Kurt Friedrich Gödel, Pekařská ulice Jan Gajdoš, park Slovanské náměstí Fridrich Wannieck, areál Vaňkovka Bohuslav Fuchs, nároží České a Veselé ulice Po stávajících realizacích projektu Sochy pro Brno je možné se online projít na www.brno.cz/socharske-stezky . Do budoucna se chystají ještě další online stezky. Mimo tento projekt vznikl v Brně například památník 1., 2. a 3. odboje na Rooseveltově ulici, multifunkční hodinový stroj na náměstí Svobody, socha Spravedlnosti či jezdecká socha na Moravském náměstí. Zdroj : město Brno

Prohlížet fotogalerii »

Buďme si blízko… i na dálku: Česká televize pomůže před Vánoci seniorům i neúplným rodinám

Buďme si blízko… i na dálku: Česká televize pomůže před Vánoci seniorům i neúplným rodinám

Česká televize spouští před Vánoci další projekt na podporu nejvíce ohrožených skupin vinou druhé vlny pandemie. Zaměří se na pomoc samoživitelkám a samoživitelům, pro které připravuje sbírkovou kampaň i speciální, pátý Adventní koncert. Pokračovat bude také v podpoře starších lidí, jež se cítí osamělí. Jejich blízcí pro ně budou moci natočit video vzkaz, který Česká televize zařadí do vysílání. „Druhou vlnou pandemie byli opět silně zasaženi senioři. Nejen, že pro ně představuje velké zdravotní riziko, ale podobně jako na jaře trpí odloučením od svých rodin. Abychom starší občany povzbudili, rozhodli jsme se využít možnosti, které televize jako médium nabízí, a pomocí televizní obrazovky je propojit s jejich blízkými,“ vysvětluje generální ředitel Petr Dvořák a dodává: „Výrazně zasaženi jsou ale také rodiče samoživitelé, kteří se již od jara dostávají do svízelných situací a často bojují o existenci. Proto i jim přicházíme na pomoc a spouštíme sbírkovou kampaň, jež zahrne i mimořádný, pátý Adventní koncert.“ Potěšit maminky a tatínky, babičky i dědečky mohou v projektu „Buďme si blízko… i na dálku“ nejen dospělí, ale také děti. Stačí pomocí aplikace iReportér nahrát zprávu a poslat ji do České televize. Natočené video vzkazy a pozdravy diváků se objeví ve vysílání programu ČT3 i na Jedničce v pořadech Sama doma nebo Dobré ráno. K přehrání budou i na speciální webové stránce. Poprvé v třicetileté historii tradiční předvánoční sbírky Adventních koncertů uspořádá Česká televize také mimořádný, pátý koncert. Ten bude 19. prosince součástí charitativního večera, v jehož průběhu na diváky čeká také speciální vydání pořadu 168 hodin. Celá sbírková kampaň na podporu samoživitelek a samoživitelů, na které tvrdě dopadá současná situace a s ní spojená omezení, je zaštítěna tvářemi České televize, Norou Fridrichovou a Leou Surovcovou. „Tématu samoživitelství se věnuji dlouhodobě, a proto vím, že zrovna vánoční období pro mnohé z neúplných rodin nepatří zrovna k nejšťastnějšímu. Kromě pocitu osamění jsou tu i praktické obavy, zda bude dost peněz na dárek dětem nebo na štědrovečerního kapra. Snad tyto rodiny náš speciál 168 hodin potěší a taky povzbudí v tomto nesnadném čase. Chceme připomenout, že my ostatní o nich víme a jejich nesnadné osudy nám nejsou lhostejné,“ uzavírá Nora Fridrichová. Zdroj : Česká televize

Prohlížet fotogalerii »

Vánoční strom se vydal na cestu do Brna

Vánoční strom se vydal na cestu do Brna

Vánoční strom pro Brno, který každoročně věnuje městu MENDELU, se vydal dnes v odpoledních hodinách z Bílovic nad Svitavou do jihomoravské metropole. Akce se odehrála oproti jiným rokům prakticky bez publika a vnějších okázalostí. Letos bude náměstí Svobody zdobit jedle stará čtvrtstoletí. „Letošní Vánoce budou jiné než v minulých letech, bez okázalostí, dost možná i bez trochu zbytečné nákupní horečky. I proto musíme zachovat to dobré a myslet na tradice. Tím se ještě více vrátíme k původnímu poslání a podstatě některých věcí, mezi které patří i vánoční strom pro Brno. Je nám ctí, že už po jednatřicáté bude z univerzitních lesů. Věřím, že v obtížné době pro nás všechny, potěší občany Brna na duši,“ uvedla Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Také podle primátorky Brna Markéty Vaňkové, budou letošní Vánoce jiné a přináší možnost si připomenout to nejdůležitější, tedy pomoc bližním a potřebným. Strom na náměstí Svobody bude podle ní trochu osamocený, bez množství stánků okolo. Přesto primátorka věří, že přiláká "spoustu vnímavých lidí, kteří budou chtít vyjádřit svou sounáležitost s ostatními." Uvedla to na dnešním slavnostním předání stromu v Bílovicích nad Svitavou. Tradici vánočního stromu v centru města založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který 22. prosince 1919 spolu s kolegy našel při procházce v lese u Bílovic nad Svitavou odložené batole. Těsnohlídek pak dal podnět k založení dětského domova Dagmar, který se stará o opuštěné děti. Pod vánočním stromem bývala kasička, do níž mohli lidé dávat finanční dary na stavbu tohoto zařízení. ŠLP Křtiny daruje městu Brnu prostřednictvím Červeného kříže vánoční strom pravidelně. Letos je to už po jednatřicáté. Zdroj : Mendelova univerzita v Brně

Prohlížet fotogalerii »

Tramvaj T3 Coupé si veze zlato z prestižní soutěže German Design Award 2021

Tramvaj T3 Coupé si veze zlato z prestižní soutěže German Design Award 2021

Tramvaj T3 Coupé Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a studia Anna Marešová designers získala další mezinárodní ocenění. Porota prestižní mezinárodní soutěže German Design Award udělila v aktuálním ročníku 2021 v kategorii Letectví, námořnictvo a železnice nejvyšší ocenění Gold, tj. 1. místo, tramvaji T3 Coupé navržené designérkou Annou Marešovou a jejím týmem pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Slavnostní předání ceny proběhne v únoru 2021. Místo vzhledem k pandemii covid-19 organizátoři teprve upřesní. Cena German Design Award se uděluje za excelentní, komplexní a inovativní designový počin, který je zásadním obohacením celého odvětví. Pro T3 Coupé je to tak po loňském Red Dot Design Award už druhé významné mezinárodní ocenění. Porota German Design Award ohodnotila T3 Coupé následovně: „Tramvaj, speciálně navržená pro turistické účely, vychází z historického vozidla. Návrhářům se povedla nová, inteligentní interpretace historických vozidel, vytvořili most mezi tradicí a inovativním designem. Velká panoramatická okna klenutá nad střechou nabízejí velkorysý výhled, díky nimž je současně v interiéru dostatek denního světla. To spolu s moderním bílým nábytkem v kabině vytváří přátelskou a prosvětlenou atmosféru. Design interiéru s centrálně umístěným barem má také velmi kvalitní vzhled, což slibuje mimořádný zážitek z cestování.“ Přehled vítězů a další informace naleznete na webu German Design Award: www.german-design-award.com/en/the-winners/gallery.html. „Před dvěma lety jsme představili veřejnosti tramvaj T3 Coupé. Moc mě těší, že je o ni stále velký zájem. Během té doby získala hodně fanoušků a stále získává nové a nové. A tak mám samozřejmě velkou radost i z tohoto prestižního ocenění,“ řekla designérka Anna Marešová. „Máme velkou radost z toho, že naše stylová tramvaj T3 Coupé získala další významné ocenění v prestižní mezinárodní soutěži a sklízí úspěch i v zahraničí. Zdá se, že z T3 Coupé se pomalu stává celebrita a ikona pražské MHD. Krásný design a řada ocenění mají v konečném důsledku pozitivní dopad na její využívání. Za uplynulé dva roky její existence jsme vypravili více než 400 jízd s T3 Coupé, přepravili na nich v součtu přes 6 000 lidí, kteří zkonzumovali téměř 3 500 litrů nápojů. Potvrzuje se tak, jak je důležité mít nejen flotilu historických vozidel, ale také designově zajímavé kousky, které osloví a k MHD přitáhnou další cílovou skupinu. Bohužel, koronakrize má dopady i na jízdy s T3 Coupé, letos jsme jich vypravili méně než loni. Věříme ale, že jakmile budou uvolněna současná mimořádná opatření, budeme opět moci svézt další zájemce o projížďku tímto unikátním vozem,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch. German Design Award je jedním z nejznámějších a nejrenomovanějších mezinárodních ocenění za design. Organizuje ji německá Rada pro design (Rat für Formgebung), která každoročně vyhledává, sleduje a oceňuje zásadní trendy v oboru a jedinečné počiny na poli produktového a komunikačního designu. Vítězné projekty podléhají přísným kritériím výběru. Její historie sahá do roku 1969, kdy byla poprvé udělena ocenění za design Spolkové republiky Německo v rámci soutěže Federal Award for Good Design. V roce 1992, a pak v roce 2006 se soutěž přejmenovala. Od roku 2012 ji známe pod aktuálním názvem German Design Award. Slavnostní předání ceny se uskuteční v únoru 2021. T3 Coupé vzniklo před dvěma lety a do pražských ulic poprvé vyjelo 24. října 2018. Výtvarníci ze studia Anna Marešová designers jej navrhli pro DPP, který je investorem a zároveň provozovatelem tramvaje. T3 Coupé navazuje na tradici legendárních tramvají Tatra T3 Františka Kardause (1908 až 1986), respektuje její autentický vzhled a poetiku, ale zasazuje ji do nového kontextu. Polootevřený vůz nabízí nejen zážitek z jízdy po Praze, ale i ze stylového interiéru. Tramvaj si lze pronajmout během celého roku, více na webu DPP: www.dpp.cz/zabava-a-zazitky/akce-a-zajimavosti/t3-coupe. Zdroj : DPP

Prohlížet fotogalerii »

 1 2 3 4 5 ...další  »


Počasí
Brno

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics